1. Ana Sayfa
  2. Nedir
  3. Demokrasi Nedir? Ne Anlama Geliyor?

Demokrasi Nedir? Ne Anlama Geliyor?

demokrasi

Demokrasi kelimesi, detaylı olarak incelendiğinde, demos ile kratos kelimelerinden oluşmaktadır. Demos kelimesi, halk anlamına gelirken; kratos kelimesi ise, egemenlik anlamına gelmektedir. Bu kelimeler harmanlandığında, demokrasinin halk egemenliği temelinde var olan bir yönetim şekli olduğu söylenebilir.

Demokrasinin Bütünleyici Ögeleri

Demokrasi, gelişimini sağlayan birçok bütünleyici öge ile insanların hayatında var olmaktadır. Örneğin; anayasa, parlamento, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kolluk kuvvetleri, bütünleyici ögelerden olmaktadır.

Demokrasinin bütünleyici ögelerinden olan anayasa, bir devlete ait olan kurumların çalışma prensiplerinin yanı sıra halkın kişisel haklarını ve sorumluluklarını da düzenleyen sözleşme niteliğinde belgedir. Anayasa’ya göre hareket etmek, her vatandaşın görev ve sorumluluğu altındadır.

Parlamento, diğer adıyla meclis, egemenlik hakkına sahip olan halkın kendi içinden seçtiği temsilcilerinin aracılığı ile çalışan kurumdur. Yasama, halkı temsil etme ve denetleme gibi işlevlere sahip olan meclis, halkın kendi kendini yönetmesinin bir sonucu olarak doğmuştur. Her ülkede, meclisin nitelik ve nicelikleri farklı olabilmektedir.

Diğer bütünleyici öge olan siyasi partiler, siyasi görüş olarak yakın bulunan kişilerin bir araya gelip kurdukları örgütler olarak tanımlanabilir. Vatandaşlar, siyasi partiler aracılığı ile ülke siyasetinde aktif bir şekilde rol alabilir. Bunun yanı sıra, seçimlerde kendi görüşlerine yakın bulunan partilere oy verebilir.

Sivil toplum örgütleri, aynı amaç doğrultusunda birleşen insanların kurdukları örgütlerdir. Bu örgütler, aynı ya da benzer amacı güden insanlardan oluşan bir toplululuk olarak,  isteklerini daha iyi şekilde insanlara yansıtabilmektedir.

Kolluk kuvvetleri ise, polis ve ordudan oluşan güçlerdir. Halkın ve devletin güvenliği için çalışan kolluk kuvvetleri, demokrasinin vazgeçilmez bir ögesidir.

Demokrasi Tipleri

Klasik Demokrasi: Bu demokrasi tipinde, vatandaşlar, siyasi faaliyetlere büyük ölçüde katılma isteğindeydi. En güzel örneği, Atina’da uygulanmıştır.

Bu Yazımızıda Okuyabilirsiniz:  Cumhuriyet Nedir? Nasıl Kuruldu?

Kalkınmacı Demokrasi: Bu demokrasi tipinde, vatandaşların, halk için verilecek kararlara sürekli olarak katıldıkları takdirde özgür olacakları düşünülmektedir. Ancak, her vatandaşın eşit oy hakkı bulunmamaktadır.

Koruyucu Demokrasi: Vatandaşlar, sınırlı bir şekilde yönetime katılmaktadır.

Liberal Demokrasi: Hükümet, halkın özgürlükleri ile sınırlandırılmaktadır.

Sosyal Demokrasi: Siyasi, ekonomik ve sosyal eşitlik savunulmaktadır.

 

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Yorum Yap